Z uwagi na pytania z Państwa strony i wątpliwosci dotyczące interpretacji niektórych aktów prawych, przygotowalismy zestaw podstawowych ustaw niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości i prezentujemy je do pobrania i zapoznania się z ich trescią.

Uwaga! Niektóre dokumenty zapisane są w formacie PDF. Jeżeli nie mogą ich Państwo odczytać, prosimy zainstalować wymagane składniki klikając w ikonę poniżej:

Pobierz Adove Acrobat Reader

 • Ustawa z dnia 23.IV.1964 r.
  Kodeks Cywilny (944 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r.
  Kodeks Postępowania cywilnego (1061 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 7.VII.1994 r.
  Prawo budowlane stan na 15 wrzesień 2008 (311 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 27.III.2003 r.
  O zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (1593 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 21.VIII.1997 r.
  O gospodarce nieruchomościami (449 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 21.VI.2001 r.
  O ochronie praw lokatorów (205 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 24.VI.1994 r.
  Ustawa o własności lokali (140 kB)
  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 6.VII.1982 r.
  O Księgach wieczystych i hipotece (172 kB)
  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (665 kB)
  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (1899 kB)
  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (174 kB)
  [pobierz]


Nasza oferta Dokumenty Konkursy ofert O firmie Jak do nas dojechac? Skontaktuj się z nami Powrót do strony głównej