Pierwszy kwartał nowego roku to czas na przedstawienie Państwu przez zarządcę rocznego sprawozdania rozliczającego koszty zarządu nieruchomością wspólną. Jest to ważny moment dla właścicieli nieruchomości, ponieważ mogą skontrolować jak wydawane są ich pieniądze przeznaczone na zarządzanie budynkiem. Często zastanawiacie się Państwo czy nie można by ograniczyć kosztów administracyjnych lub znaleźć tańszych i lepszych wykonawców usług? Chcielibyśmy skłonić Państwa do odpowiedzi na kilka pytań pozwalających ocenić jakość zarządzania nieruchomością wspólną:

 • Czy mam wpływ, na co wydawane są moje pieniądze wpłacane na tzw. Koszty Zarządu Nieruchomością Wspólną?
 • Czy mogę decydować o wyborze świadczonych usług na rzecz nieruchomości wspólnej?
 • Czy przedstawiane mi są roczne rozliczenia kosztów tzw. mediów, czyli wpłat zaliczek na wodę, śmieci i centralne ogrzewanie?
 • Czy wykonywane są remonty podnoszące standard budynku?
 • Czy pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe na wykonanie remontów budynków?

Jeśli na zadane pytania odpowiedzą Państwo NIE i jeśli nie macie Państwo pewności, że Państwa pieniądze są dobrze wydawane a nieruchomość jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym to nadszedł już czas na ZMIANĘ ZARZĄDCY.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 849 06 50 lub 22 646 08 13 lub adresem e-mailowym: oferta@arkadia-adm.pl
Informacje można też uzyskać wypełniając:

Formularz zgłoszeniowy

Oferta nasza dotyczy następujących zagadnień:

 • Powierzenie zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną odbędzie się na podstawie umowy zaaprobowanej przez Zarząd Wspólnoty. Umowa określa zakres obowiązków Administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia korygowana będzie raz do roku decyzją Zebrania Wspólnoty.
 • Zarządzanie - administrowanie będzie sprawowane z poszanowaniem wszystkich kompetencji Zebrania Wspólnoty, o których jest mowa w ustawie o własności lokali.
 • Sprawowaniem bieżącej kontroli nad wypełnianiem obowiązków przez administratora, a zwłaszcza nad prawidłowością gospodarki finansowej zajmować się będzie Zarząd Wspólnoty.
 • Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty zostaną określone w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez właścicieli lokali. Wydatki na remonty będą pokrywane z wyodrębnionego Funduszu Remontowego.
 • Wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadzić będzie przez rachunek bankowy. Okresowe nadwyżki środków finansowych będą lokowane w postaci oprocentowanych lokat terminowych.
 • Księgowość Wspólnoty prowadzona będzie w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz o stosowne rozporządzenia Ministra Finansów .
 • Nieruchomość będzie miała zapewnioną opiekę stałych konserwatorów: elektryka, hydraulika, konserwatora domofonów, z pomocy których właściciele i najemcy lokali mogą korzystać w ciągu całej doby.
 • Przeprowadzane będą 5 letnie i roczne przeglądy instalacji wspólnych (tj. elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej) wymagane ustawą Prawo Budowlane i stosownymi rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Zawarte zostaną dla Państwa nieruchomości umowy o dostawę energii cieplej, elektrycznej, wody i wywóz nieczystości.
 • Nieruchomość zostanie ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych w wybranym przez Zarząd Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • O wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń dla nieruchomości właściciele informowani będą w postaci zawiadomień.
 • Każdy z właścicieli otrzyma książeczkę opłat.
 • Wszystkie wpłaty właścicieli podlegają rozliczeniu, dokonanym nie później niż do 31 marca następnego roku, w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Wysokość zaliczki na Fundusz Remontowy ustalona będzie przez członków Wspólnoty na podstawie przeprowadzonego przeglądu nieruchomości i planu remontów na dany rok.
 • Opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną naliczane będą na podstawie udziałów ujawnionych w księgach wieczystych.
 • Opłaty za media dostarczane do nieruchomości rozliczane będą na podstawie faktur w zależności od powierzchni lokalu lub ilości osób stale zamieszkujących (nie zameldowanych) w lokalu.
 • Opłaty za lokale komunalne będą w całości przekazywane przez Miasto Stołeczne Warszawa na konto Wspólnoty. Wspólnota nie prowadzi rozliczeń z najemcami tych lokali.
 • Wspólnota może pobierać pożytki za wydzielone do wynajęcia pomieszczenia i powierzchnie wspólne.

Po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 849 06 50 uzyskacie Państwo symulację kosztów utrzymania swojej nieruchomości. Szczegółowe informacje dostępne są także pod numerem tel./fax 22 646 08 13 oraz pod naszym adresem e-mailowym: oferta@arkadia-adm.pl

Dokumenty Ustawy Konkursy ofert O firmie Jak do nas dojechac? Skontaktuj się z nami Powrót do strony głównej